Hitachis Filter Press Co., Ltd

Máy ép bùn trục vít

Máy ép bùn trục vít
Máy ép bùn trục vít H-MSP-401
Máy ép bùn trục vít H-MSP-401
 • Model: H-MSP-401
 • Công suất xử lý bùn khô đầu ra: 90~150 ks-DS/hr
 • Kích thước máy LxWxH = 5080X1536X2386
 • Trọng lượng ròng: 2400 kg
 • Trọng lượng khi vận hành: 3900 kg
 • Công suất động cơ: 1.93 kw
Máy ép bùn trục vít H-MSP-402
Máy ép bùn trục vít H-MSP-402
 • Model: H-MSP-402
 • Công suất xử lý bùn khô đầu ra: 180~300 ks-DS/hr
 • Kích thước máy LxWxH = 5080X1611X2386
 • Trọng lượng ròng: 3000 kg
 • Trọng lượng khi vận hành: 4500 kg
 • Công suất động cơ: 3.03 kw
Máy ép bùn trục vít H-MSP-403
Máy ép bùn trục vít H-MSP-403
 • Model: H-MSP-403
 • Công suất xử lý bùn khô đầu ra: 270~450 ks-DS/hr
 • Kích thước máy LxWxH = 5642x2116x2379
 • Trọng lượng ròng: 5230 kg
 • Trọng lượng khi vận hành: 8220 kg
 • Công suất động cơ: 4.93 kw
Máy ép bùn trục vít H-MSP-404
Máy ép bùn trục vít H-MSP-404
 • Model: H-MSP-404
 • Công suất xử lý bùn khô đầu ra: 360~600 ks-DS/hr
 • Kích thước máy LxWxH = 5642x2696x2381
 • Trọng lượng ròng: 6500 kg
 • Trọng lượng khi vận hành: 8420 kg
 • Công suất động cơ: 5.23 kw