Hitachis Filter Press Co., Ltd

Máy ép bùn khung bản

Máy ép bùn khung bản
Máy ép bùn khung bản 1000x1000 mm
Máy ép bùn khung bản 1000×1000 mm
 • Model: Máy ép bùn khung bản 1000×1000 mm
 • Kích thước khung lọc: 1000x1000x60 mm
 • Số lượng khung lọc: 30-70 
 • Diện tích lọc: 47-112 m2
 • Độ dày bánh bã: 28 mm
 • Thể tích lọc: 705-1677 liters
 • Áp suất lọc <1 Mpa
 • Công suất motor 3.7/5 KW/HP
Máy ép bùn khung bản 1250x1250 mm
Máy ép bùn khung bản 1250×1250 mm
 • Model: Máy ép bùn khung bản 1250×1250 mm
 • Kích thước khung lọc: 1250x1250x60 mm
 • Số lượng khung lọc: 40-80 
 • Diện tích lọc: 103-209 m2
 • Độ dày bánh bã: 30 mm
 • Thể tích lọc: 1547-3134 liters
 • Áp suất lọc <1 Mpa
 • Công suất motor 5.5/7.5 KW/HP
Máy ép bùn khung bản 500x500 mm
Máy ép bùn khung bản 500×500 mm
 • Khung máy: sử dụng sơn phủ Epoxy 4 lớp, chống ăn mòn hóa học và cơ học
 • Tấm lọc khung bản: Sợi Polypropylene (PP) kích thước 500×500 (mm)
 • Vải lọc: Sợi Polypropylene (PP)
 • Hoạt động: 2-8h/ chu kỳ
 • Công suất: 50-250kg bùn khô/ chu kỳ
Máy ép bùn khung bản 630x630 mm
Máy ép bùn khung bản 630×630 mm
 • Model: Máy ép bùn khung bản 630×630 mm
 • Kích thước khung lọc: 630x630x60 mm
 • Số lượng khung lọc: 15-40 
 • Diện tích lọc: 8 – 22 m2
 • Độ dày bánh bã 28 mm
 • Thể tích lọc: 110 – 307
 • Áp suất lọc <1 Mpa
 • Công suất motor 2.2/3 KW/HP
Máy ép bùn khung bản 800x800 mm
Máy ép bùn khung bản 800×800 mm
 • Model: Máy ép bùn khung bản 800×800 mm
 • Kích thước khung lọc: 800x800x60 mm
 • Số lượng khung lọc: 20-60 
 • Diện tích lọc: 19-58 m2
 • Độ dày bánh bã: 28 mm
 • Thể tích lọc: 261-809 liters
 • Áp suất lọc <1 Mpa
 • Công suất motor 3.7/5 KW/HP