Hitachis Filter Press Co., Ltd

Máy ép bùn băng tải

Máy ép bùn băng tải
Máy ép bùn băng tải H-BFA100
Máy ép bùn băng tải H-BFA100
  • Chiều rộng băng tải: 1000
  • Công suất xử lý: 3.5 – 7 m3/h
  • Bùn khô tuyệt đối: 50 – 105 kg-DS/h
  • Motor truyền động: ½ Hp
  • Motor khuấy trộn: ½ Hp
  • Motor ly tâm tách nước: ½ Hp
  • Kích thước tham khảo: 2700 (D)/1640 (R)/2720 (C)